Amnesty Internationals årsrapport: Den kraftiga ökningen av avrättningar i Iran har höjt den globala statistiken

den 29:e maj släpptes International Amnesty sin årliga dödsstraffsrapport för 2023 som visar att antalet avrättningar har nått sin högsta nivå på nästan ett decennium. Flera medier rapporterat om den utveckling som presenteras i rapporten, där Anna Johansson, generalsekreterare för Amnesty International Sverige, berättar om de globala bakslagen för dödsstraffet.

Under 2023 utfördes 1153 avrättningar, vilket är en ökning med mer än 30 procent från 2022. Denna oroande utveckling visar tydligt att vårt arbete är viktigare än någonsin.

Vi ser tyvärr betydande bakslag i användningen av dödsstraffet. I Iran har myndigheterna intensifierat sin användning av dödsstraffet, och minst 853 personer avrättades under året. Detta inkluderar ett oproportionerligt antal från den etniska minoriteten Balucher. I USA ökade antalet avrättningar från 18 till 24, och nya lagförslag om avrättningsmetoder som arkebusering och kvävgas har lagts fram i delstater som Idaho och Tennessee. I Afrika söder om Sahara ökade antalet registrerade dödsdomar med 66%, från 298 år 2022 till 494 år 2023, och antalet avrättningar i Somalia ökade från 6 till 38.