Stoppa avrättningar

Stoppa avrättningarna!

Irans rättsväsende är fortfarande bland de mest brutala i världen. Irans regim avrättar fler människor per capita än något annat land i världen. Den verkställer fler brutala avrättningar än alla länder, med undantag för Kina vars befolkning är 17 gånger större än Irans. Iran fortsätter att rikta in sig på politiska dissidenter och etniska, religiösa grupper för avrättning. Dödsstraff kan utmätas och ofta genomföras mot minderåriga misstänkta. Grymheterna och de inhumana metoder hos Irans rättsväsende går långt utöver avrättningar.

Individer kan bli arresterade och inspärrade på obegränsad tid utan åtal eller genom falska/påhittade brottsrubriceringar, eller utsatta för förnedrande behandling som inkluderar tortyr för att framkalla erkännanden. De kan dömas till barbariska straff som amputation, tvångsbindning och piskrapp. De som anklagas och/eller döms för något brott blir internerad i överfulla fängelser där de kan utsättas för tortyr, våldtäkt och andra grymheter. Irans överbefolkade och smutsiga fängelseanstalter är också grogrund för COVID-19 och andra sjukdomar och fångarna förvägras ofta medicinsk vård (inklusive COVID-19 tester), personlig skyddsutrustning och desinfektionsmedel.