Bli medlem

Välkommen till Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund

Genom ditt medlemskap förstärker du våra möjligheter till att aktivt sprida iranska folkets önskan om ett land där demokrati och frihet är grundläggande, i den politiska arenan. Vi tillsammans kan påverka omvärlden att en demokratisk förändring kan bara komma inifrån Iran med hjälp av folket och deras motståndsrörelse, inte genom krig eller eftergifts politik.

Namn:

Efternamn:

Organisations nummer/ personnummer:

Mail:

Meddelande:

Korrekt organisationsnummer/personnummer
Medlemsansökan utan korrekt och fullständigt organisations nummer/personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) behandlas ej.
PUL
Personuppgiftslagen. I enlighet med PuL (personuppgiftslagen) vill vi lämna följande information: Vi kommer att dataregistrera dina uppgifter (10 § PuL). Vi använder inte personnummer som medlemsnummer, utan bara för att säkert kunna identifiera en person (22 § PuL). Uppgifterna kommer ej att lämnas ut till utomstående personer/organisationer och kommer bara att användas för partianknuten verksamhet (17 § PuL).