9 avrättningar den 21 och 26 avrättningar sedan tionde april i Iran, uppmaning till omedelbara åtgärder för att stoppa avrättningen och slakt maskinen

Ali Khamenei, regimens högsta ledare, har påskyndat maskineriet för brott och avrättningar för att förhindra ett uppror, skapa en atmosfär av rädsla och terror och undkomma konsekvenserna av krigshetsen som alltmer uppslukar honom. Minst 9 fångar hängdes söndagen den 21 april och 26 fångar under de 10 dagarna fängelserna i Zanjan, Isfahan, Urmia, Hamedan, Mashhad, Qazal Hesar, Tabriz, Ahvaz, Kerman och Chabahar har fallit offer för mullornas mördarmaskin.