Iran, eldfestival: bränning av Khamenei, Khomeini och Rouhanis poster

Efter uppmaningen från NCRI (Iranska Nationella Motstånds Rådet) inuti Iran att förvandla Chaharshanbe Suri (eldfestivalen, som hölls inför sista onsdagen i den iranska kalendern) till en frihetsflamma mot den religiösa diktaturen, ungdomarna och anhängarna av NCRI i Teheran och andra städer i Iran brännde Khamenei-skyltar och bilder. De distribuerade också NCRIs uttalande till iranska ungdomar och människor i olika städer med budskapet om protest mot diktaturen.

Dessa aktiviteter ägde rum medan de undertryckande styrkorna, inklusive IRGC, Statliga säkerhets styrkor, och specialpatruller har ställts i extraordinär säkerhetsvarning. Förutom huvudstaden Teheran genomfördes dessa aktiviteter i många städer i Iran, inklusive Isfahan, Karaj, Shiraz, Saravan, Rudsar, Aligudarz, Ahvaz, Khorramabad, Lahijan, Mashhad, Hamedan, Shahrekord, Kashan, Tabriz, Shahriar, och Qazvin.

Att hedra martyrerna från de senaste upproren och de som avrättades av regimen, särskilt den upproriska ungdomen i Sistan och Baluchestan, betonades uttalandet från NCRIs sociala huvudkontor i Iran: ”Genom att överlåta iranierna till Coronavirusens nåd som har tagit massiv liv (på grund av regimens politik), tror regimens högsta ledare att han kan använda den svimlande dödssiffran som ett hinder för att förhindra det oundvikliga folkets uppror … Att bränna bilder, banderoller och teckningar av Khomeini, Khamenei och Rouhani kommer att ge glädje, lycka och hopp till Irans folk … Vi välkomnar det nya året på detta sätt under Fire Festival. ”