FN kritiserar Iran för brott mot mänskliga rättigheter

FN:s generalförsamling i New York antog en ny resolution mot Iran där internationella samfundet kritiserar prästerskapet för allvarliga människorättskränkningar, inklusive tortyr och dess ”alarmerande” och frekventa användning av dödsstraff.

Resolutionen antogs sent på onsdagen lokaltid efter en omröstningen med 86 röster för och 36 mot. 61 länder lade ner sin röst. Resolutionen kritiserar regimens användning av ”omänskliga” straff som piskning och amputationer samt kritiserar dess användning av dödsstraff mot ungdomar under 18 år.

Generalförsamlingens resolutioner är inte rättsligt bindande. Detta är den 60:e gången som prästerskapets envälde fördöms av FN:s generalförsamling och FN:s råd för mänskliga rättigheter för grova människorättskränkningar och använding av barbariska tortyr- och avrättningsmetoder.