Iraks nationella säkerhetsrådgivare under utredning för brott mot mänskligheten

Ett beslut från en spansk domstol som träder i kraft denna månad tillkännager att irakiska premiärministern Nouri al-Malikis nationell säkerhetsrådgivare Faleh Fayad står nu under utredning för brott mot internationella samfundet, skriver Juan E. Garcés, advokat som representerar invånarna i Camp Ashraf and Liberty i deras rättsliga kamp mot Maliki och hans civila och militära tjänstemän.

Faleh Fayad ska nu åtalas för brott mot internationella samfundet för sin direkta roll i massakern på 52 lägerinvånare efter en attack mot Camp Ashraf i första september då även sju andra lägerinvånare togs som gisslan av irakiska specialstyrkor under premiärministern al-Malikis befäl.

Invånarna i Camp Liberty och exiliranier i flera städer runtom i världen som har hungerstrejkat sedan tre månader tillbaka i protest mot den dödliga attacken i Camp Ashraf samt krävt en oberoende internationell utredning avslutade sin hungerstrejk på tisdagskvällen efter att det spanska domstolsbeslutet kungjordes.

Iranska nationella motståndsrådets valda president Maryam Rajavi kommenterade beslutet från den spanska domstolen i ett uttalande och sade ”med detta domstolsbeslut mot de som är ansvariga för brott mot mänskligheten kommer den globala kampanjen för en frigivning av [Ashraf-] gisslan och för att säkra Libery invånarnas beskydd samt även för att uppnå kraven från de fångar över hela Iran som hungerstrejkar [för sin frihet idag], att fortsätta med oförminskad styrka och mer kraftfullt fram till dess slutliga lösning.”

Domstolen beslöt att utvidga utredningen till att även omfatta Fayad baserad på klagomålen mot honom ”som ansvarig för allvarliga brott mot den fjärde Genèvekonventionen (GCIV) och första tilläggsprotokollet som ska ha begåtts från och med maj 2010 i hans roll som ordförande för ”Ashraf-kommittén” knuten till premiärministern al Malikis kansli, och i synnerhet för sin påstådda inblandning i massaker på ”skyddade personer” enligt fjärde Genèvekonventionen bosatta i staden Ashraf (Irak) den åttonde april 2011 samt första september 2013, … [Detta] tillsammans med rapporterade anklagelser om 35 mord och 337 fall av uppsåt att skada den åttonde april 2011 samt 52 mord och sju kidnappningar den första september 2013, jämte tortyr och misshandel av Ashraf invånare”, skriver den spanska domstolen i sitt beslut.

Domstolen slår även fast att ”mord, skador, bombardera med störande ljud, förnekande av mat och sjukvård, ingenting kunde hända i Ashraf utan kommitté medlemmarnas vetskap och särskilt Faleh al-Fayads vetskap. I den civila och militära hierarkin ledde han operationen den åttonde april 2011 på order av premiärminister Maliki, som är överstebefälhavare för de irakiska väpnade styrkorna. I frågor om landets säkerhet, inklusive Camp Ashraf, är Faleh al-Fayad den person har huvudansvaret”, slår spanska domstolen fast i sin dom som offentliggjordes på tisdagen.

Den spanska domstolen tog beslutet i enlighet med principerna om universell jurisdiktion som fjärde Genèvekonventionen ger de nationella domstolarna. Enligt domen kommer nuvarande premiärminister Nouri al Maliki att utredas för samma anklagelser om brott så fort han förlorar sin immunitet som han åtnjuter i egenskap av premiärminister.

Dela det här: