60+ politiska fångar, aktivister kräver frigivning av Maryam Akbari Monfared

Uttalanden från mer än 60 nuvarande och tidigare politiska fångar och kvinnliga aktivister till stöd för Maryam Akbari Monfared i hennes 15:e år av fängelse, vilket har utökats till 18 år
Mer än 60 nuvarande och före detta politiska fångar och kvinnliga aktivister skrev under ett uttalande till stöd för Maryam Akbari Monfared, och betonade att denna politiska fånge har suttit fängslad i 5107 dagar utan rätt att lämna. I delar av sitt uttalande skrev de:

Hon är en av de kvinnliga politiska fångarna som hållits längst i Iran. Hon är den yngsta överlevande medlemmen i en familj som har bevittnat fängslandet, tortyren och avrättningen av sina familjemedlemmar sedan barndomen.

En syster och tre av hennes bröder dödades under tortyr eller avrättades utan att dömas till döden. Hon har också bevittnat sin sörjande mammas fängelse och död. Under dessa år har hon konsekvent mött otaliga påtryckningar och restriktioner, inklusive att bli nekad ens en enda ledig dag.

Några av oss, undertecknarna av detta brev, har stått vid hennes sida i år eller månader, och ändå har vi bara sett en bråkdel av det lidande och förtryck som Maryam och hennes familj har utstått under decennier. Maryam, en mamma till tre barn, har varit berövad att leva med dem i många år. Ändå förblir hon beslutsam och vägrar att ge efter för de frätande effekterna av fängelse…

Vi, hennes tidigare cellkamrater, som omfattar en rad åsikter och övertygelser, minns vårens ankomst i fängelset tillsammans med Maryam och hennes glöd inför Nowruz (iranska nyåret). Ännu en Nowruz närmar sig och hon förblir fängslad. Vi minns hennes djupa förståelse för frihet och hennes inneboende rätt att omfamna den. Vi reflekterar också över det förtryck som kvinnorna i vår nation och ledarna för kampen och motståndet mot det har utstått.

Som hennes tidigare fångar och kvinnoaktivister, undertecknade i detta brev, kräver vi en ovillkorlig frigivning av Maryam Akbari Monfared och alla politiska fångar och samvetsfångar.