Välkommen till demokrati och mänskliga rättigheters förbund

Situation av mänskliga rättigheter i Iran

Uppmana på rättvisa (1988 års massaker)

Stoppa avrättningarna!

Irans rättsväsende är fortfarande bland de mest brutala i världen. Irans regim avrättar fler människor per capita än något annat land i världen. Den verkställer fler brutala avrättningar än alla länder, med undantag för Kina vars befolkning är 17 gånger större än Irans. Iran fortsätter att rikta in sig på politiska dissidenter och etniska, religiösa grupper för avrättning. Dödsstraff kan utmätas och ofta genomföras mot minderåriga misstänkta. Grymheterna och de inhumana metoder hos Irans rättsväsende går långt utöver avrättningar.

Främja barnens rättigheter

 • Stoppa barnäktenskap; Stoppa barnarbete; Stoppa (rekrytering och mobilisering av) barnsoldater!
 • ”Barn är levande budskap som vi skickar till en tid som vi inte vill se.”
 • Konventionen om barns rättigheter (Barnkonventionen, CRC) antogs av FNs generalförsamling den 20 november 1989. Den trädde i kraft den 2 september 1990 på Världstoppmötet för Barn där Deklarationen om överlevnad, skydd och utveckling av barn presenterades och antogs, tillsammans med en Handlingsplan. Barnkonventionen blev den FN-konvention som fått högst antal ratificeringar och sätter normen för barns globala välfärd.
 • IRAN ANTOG BARNKONVENTIONEN
 • IRAN DELTOG I VÄRLDSTOPPMÖTET FÖR BARN

Skydda kvinnors rättigheter

Stoppa avrättningar

Skydda kvinnors rättigheter

Diskriminering och barbariskt förtryck är integrerade i mullornas världsbild och politik.
De fortsätter att anhålla kvinnor på gatorna som en viktig del av kampanjen för att kontrllera samhället och genomföra förtryck.

I samband med en massavrättning genom hängning i Gohardasht Prison, väster om Tehran, i februari 2020 dog ett av offren, Zahra Esmaeless, en trebarnsmamma, av en hjärtattack efter att ha sett 16 andra offer bli hängda innan hon själv skulle hängas. Trots detta hängde bödeln hennes döda kropp. Hennes advokat berättade detta efter händelsen.
Den iranska regimen driver systematiskt ett fysiskt, mentalt, ekonomiskt och politiskt våld mot kvinnor och flickor.

Rop på rättvisa (1988 års massaker)

 • Rättvisa för offren i 1988 års fängelsemassaker i Iran
 • Stoppa straffriheten och håll regimen ansvarig för brott mot mänskligheten
 • Under de sista dagarna av juli 1988 arrangerades en massaker i de politiska fängelserna i Iran.
 • Den iranska regeringen avrättade summariskt och utanför det juridiska systemet mer än 30 000 politiska fångar som hölls i fängelserna runt om i Iran.
 • Khomeinis ”Dödsdekret” för massavrättningar av politiska fångar år 1988.

Blodbadet startades baserat på ett odaterat dekret (fatwa) med stämpel och signatur av Khomeini, högste ledare och grundare av den Islamiska republiken. Med 236 ord signerades dödsdomen för alla fångar som stödde den största oppositionsgruppen:

Vad vi gör

 • Vi förstärker rösterna från kvinnor i frontlinjen genom att välja ut information inifrån Iran.
 • Vi gör research, planerar evenemang och kommunikationer för att säkra att världen blir medveten om deras lidande.
 • Vi stärker kvinnors inflytande genom att bedriva utbildningsprogram.
 • Vi stödjer satellitöverföringar till Iran och andra länder för att bryta censurmuren i Iran.
 • Vi främjar religiös tolerans och avslöjar kvinnohat för att göra kvinnor medvetna om sina mänskliga rättigheter.