Uppmanings till rättvisa

Rop på rättvisa (1988 års massaker)

  • Rättvisa för offren i 1988 års fängelsemassaker i Iran
    • Stoppa straffriheten och håll regimen ansvarig för brott mot mänskligheten
  • Under de sista dagarna av juli 1988 arrangerades en massaker i de politiska fängelserna i Iran.
  • Den iranska regeringen avrättade summariskt och utanför det juridiska systemet mer än 30 000 politiska fångar som hölls i fängelserna runt om i Iran.
  • Khomeinis ”Dödsdekret” för massavrättningar av politiska fångar år 1988.
  • Blodbadet startades baserat på ett odaterat dekret (fatwa) med stämpel och signatur av Khomeini, högste ledare och grundare av den Islamiska republiken. Med 236 ord signerades dödsdomen för alla fångar som stödde den största oppositionsgruppen:
  • ”De som är i fängelse överallt i landet och förblir fast i sitt stöd för oppositionen bedriver ett krig mot Gud och döms till döden…”
  • Khomeini delegerade ödet för de fångar, som redan hade dömts till specifika straff och som höll fast vid sin övertygelse, till tre individer som bildade vad som kom att kallas ”dödskommittén” i Teheran, och till liknande kommittéer i provinshuvudstäderna. Han krävde att ”De som tar besluten får inte visa någon barmhärtighet och ska vara fulla av ilska och hat och inte tveka” i genomförandet av avrättningarna.
  • I en konferens som sammanföll med det 33:dje minneshögtiden av massakern av politiska fångar i Iran år 1988, krävde mer än 1000 politiska fångar och vittnen av tortyr i fängelserna och regimens fängelsehålor ett slut på straffrihet för regimens ledare och att åtala Khamenei, Raisi, Rättschef Eje´ och andra förövare av massakrerna Geoffrey Robertson QC, mänskliga rättighetsadvokat och den första ordföranden av FNs speciella domstol för Sierra Leone var en av huvudtalarna. I sitt tal sade Robertson, som utredde 1988 års massaker, att dessa massaker utgör folkmord.