11 nya avrättningar efter att folket bojkottar regimens skenval

Iranska regimen verkställde, enligt rapporter, 11 avrättningar mellan den fjärde och sjunde mars. Därmed återupptar regimen avrättningarna efter ett kort avbrott inför sitt skenval till parlamentet och expertrådet.

FN:s utredningsgrupp slog nyligen fast att iranska regimen hade tagit till ”onödigt och oproportionerligt dödligt våld” för att kväsa det folkliga uppror som började 2022. FN:s utredningsgrupp slår dessutom fast att dessa grova människorättskränkningar uppgick i många fall brott mot mänskligheten.

Utredningsgruppens rapport understryker behovet av internationella åtgärder för att stoppa den straffrihet som råder i Iran, sedan fyra årtionden.

DMRF uppmanade svenska regeringen och EU att verka för att stoppa den straffrihet som rådet i Iran. Det genom att hänskjuta regimens dokumenterade brott mot mänskligheten och utredningsgruppens rapport till säkerhetsrådet med avsikt att åtala förövarna i en internationell domstol eller ICC.