Rånade Rikedomar är historien om den stulna rikedomen av iranska kvinnor, en rapport till CSW68

Det centrala temat för den 68:e sessionen av FN:s kommission för kvinnors ställning (CSW68) är tillägnat det överordnade målet att “påskynda uppnåendet av jämställdhet och bemyndigande för alla kvinnor och flickor genom att ta itu med fattigdom och stärka institutioner och finansiering med ett genusperspektiv.”

Detta involverar ett övergripande tillvägagångssätt som omfattar att minska fattigdomen, stärka institutionella ramar, integrera ett genusperspektiv i finansieringsmekanismer och bedöma länders resultat inom områden som socialt stöd, tillgång till offentliga tjänster och hållbar infrastruktur.

Det övergripande målet är att stärka system som bidrar till jämställdhet och stärkande av kvinnors och flickor.

Sessionen kommer också att granska de överenskomna slutsatserna från den sextiotredje sessionen, “Sociala skyddssystem, tillgång till offentliga tjänster och hållbar infrastruktur för jämställdhet mellan könen och empowerment av kvinnor och flickor.”

Iran är ett land rikt på rikedom och resurser men rankas bland världens sämsta ekonomier. En blick på iranska kvinnors och den allmänna befolkningens liv visar att den styrande regimen är oförenlig med att genomföra och upprätthålla internationella normer och 2000-talets standarder.

På grund av omfattande korruption och misskötsel från statliga myndigheter står Iran inför allvarlig inflation, absolut fattigdom, hög arbetslöshet, en ökande klassklyfta, en hög fattigdomsklyfta och prishöjningar som signalerar en ny kris i ekonomin.

Dessa utmaningar till följd av regimens destruktiva politik har orsakat en alarmerande och oroväckande inverkan på den totala befolkningen, särskilt familjer, kvinnor och barn.

Som ett resultat av de olyckliga beslut som tagits av regimen har det iranska folket letts in i en mörk värld av fattigdom och fattigdom. För varje dag som går, finner iranska kvinnor att de sjunker längre ner i vad som metaforiskt beskrivs som de utmanande omständigheterna som de styrande mullorna inför.

Orsaken till den sviktande ekonomin är viktig att ha i åtanke. Undersökningen av kvinnors fattigdom i Iran kräver en förståelse för att regeringens politik är inriktad på att upprätthålla sin egen kontinuitet. Grundbulten i den diktatoriska regimens styrka ligger i revolutionsgardet, som är djupt involverade i internt förtryck och påstådd internationell terrorism. Med andra ord, regimen använder inhemska tillslag mot sitt folk och krigshets i regionen som ett sätt att hålla greppet om makten. Det iranska folkets resurser, rikedomar och ekonomiska potential är oproportionerligt inriktade mot att stödja och befästa revolutionsgardet, vilket uppfattas som ett negativt inflytande med alla medel.