Iranska regimen avrättar den politiska fången Mohammad Ghobadlou i samband med rikstäckande uppror 2022

Iranska myndigheter i Ghezel Hesar-fängelset, Karaj, avrättade den politiska fången Mohammad Ghobadlou tisdagen den 23 januari 2024 för att ha deltagit i protester mot regimen.

Ghobadlou, 23, greps i Teheran i oktober 2022, under de landsomfattande upproren som bröt ut efter att regimens säkerhetsstyrkor mördat en ung flicka, Mahsa Amini, för att ha brutit mot regimens hijabregler.

Han anklagades för mordet på en av de repressiva styrkorna som hade skickats ut för att undertrycka protesterna. Hans fall övervakades av Abolghasem Salavati, en ökänd domare under amerikanska och europeiska sanktioner för sin roll i kränkningar av mänskliga rättigheter, särskilt mot oliktänkande.

Ghobadlou nekades tillgång till en advokat som han själv hade valt och utsågs till advokat av domstolen. Han anklagades för “korruption på jorden” och dömdes till döden trots en allvarligt bristfällig rättsprocess och brist på bevis förutom erkännanden som erhållits under tortyr.

Regimen vidhöll dödsdomen trots internationella uppmaningar om att återkalla den.

Måndagen den 22 januari 2024 kom nyheten om Ghobadlous förestående avrättning i Ghezel Hesar-fängelset. Internationella människorättsorganisationer krävde ett stopp för domen.

“Fallet med denna unge man med funktionsnedsättning som arresterades i samband med protesterna 2022 har kantats av tortyr och hemliga förfaranden”, skrev Amnesty International på sitt X-konto och uppmanade regimen att stoppa avrättningen.