Irans regim avrättar den kurdiske politiska fången Farhad Salimi

Tisdagen den 23 januari 2024 verkställde den iranska regimens myndigheter i Ghezel Hesar-fängelset den politiska fången Farhad Salimis dödsdom.

Den 20 januari överfördes denna kurdiska samvetsfånge från Saqqez, som hungerstrejkat i tre veckor, till isoleringscell, ett tecken på hans hotande avrättning.

Den 31 december 2023 hungerstrejkade Anwar Khezri, Kamran Sheikhah, Khosrow Besharat och Farhad Salimi, fyra dödsdömda samvetsfångar efter överföringen av Davood Abdollahi till isoleringscell som förberedelse för hans avrättning och den allvarliga faran för sin egen dödsdom.

Den 2 januari 2024 verkställde regimen Davoud Abdollahis dödsdom efter en veckas överföring till isoleringsfängelse i Ghezel Hesar-fängelset i Karaj. Ghasem Abesteh och Ayoub Karimi, andra kurdiska samvetsfångar, avrättades också den 5 och 29 november 2023 i Ghezel Hesar-fängelset.

Efter avrättningen av Qasem Abesteh och Ayoub Karimi sa säkerhetsorganen till familjerna till de andra fångarna att vara tysta så att åtminstone de avrättades kroppar levererades.

Amnesty International hade varnat för den förestående avrättningen av Salimi och krävde ett omedelbart stopp den 22 januari.