Brutala domar verkställda mot Roya Heshmati och Farzaneh Barzekar i Iran

Häftigt piskning av Roya Heshmati på den fiktiva anklagelsen om olämplig beslöja och dömandet av Farzaneh Barzekar, mor till den dödade demonstranten Erfan Rezaii, till 24 månaders fängelse.

Vi uppmanar FN och internationella organ som förespråkar mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter att ta en avgörande ställning mot mullornas kvinnofientliga regim och deras omänskliga straff.

Rättsväsendets nyhetsbyrå, Mizan, uttalade den 6 januari 2024, ”Dommen verkställdes i enlighet med lagen och den heliga sharia. De specifika områdena (för piskningsstraffet) har tydligt specificerats i lagen och domen.”

Roya Heshmati, 33, dömdes till 74 piskrapp och dömdes till böter på 1,25 miljoner Tomans.

I en annan orättvis dom avkunnad av mullornas revolutionära domstol i Amol, dömdes Farzaneh Barzekar, mor till den dödade demonstranten Erfan Rezaii 2022, till 24 månaders fängelse. Anklagelserna mot henne inkluderade att ”förolämpa” Ali Khamenei, mullornas ledare, och sprida ”propaganda mot staten”.

Vi uppmanar relevanta internationella myndigheter, inklusive UNSR om mänskliga rättigheter i Iran och UNSR om våld mot kvinnor och flickor, att starkt fördöma de omänskliga domarna som utfärdats av mullornas religiösa och kvinnofientliga diktatur. Dessutom måste den prästerliga regimen utvisas från alla FN:s människorättsorgan.