Människorätts dagen och den systematiska kränkningen av kvinnors rättigheter i Iran

På människorättsdagen är det avgörande att ta itu med de systematiska kränkningarna av kvinnors rättigheter i Iran. Bland de mest genomgripande kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i landet är de systematiska kränkningarna av kvinnors och flickors rättigheter. Denna oroande trend blir allt tydligare i form av skrämmande handlingar som hedersmord och kvinnomord.

Det går knappt en dag utan att media rapporterar om ett eller flera kvinnomord. Trots detta upprätthåller mullornas regim en brist på transparens när det gäller statistik om våld mot kvinnor, särskilt när det gäller våld i hemmet, hedersmord och kvinnomord. Myndigheter som rättsmedicin och välfärdsorganisationer är begränsade från att lämna ut sina dokumenterade uppgifter.