Förstärkt efter 44 år av motstånd är iranska kvinnor och ungdomar redo att slutföra sitt oavslutade uppdrag

För ett år sedan tände döden av en ung kvinna i förvar av den iranska regimens patruller den länge undertryckta ilskan hos den iranska befolkningen, särskilt de yngre generationerna.

Det anmärkningsvärda upproret ledd av kvinnor, som följde, nådde sin topp i styrka och höll i sig under en imponerande sexmånadersperiod. Det symboliserade utvecklingen av det tidigare landsomfattande upproret i november 2019 och representerade kulmen på nationens motstånd som sträckte sig över 44 år.

Sedan mars har dessa protester antagit olika former, inklusive demonstrationer som hållits på offrens födelsedagar, högljudda fördömanden av avrättningen av demonstranter, dagliga protester orkestrerade av olika sociala grupper, aggressionshandlingar mot IRGC-styrkorna och avsiktliga försök att sätta eld till regimens förtryckande etablissemang.

Det är alldeles uppenbart att de iranska kvinnorna och ungdomarna nu är mer passionerade än någonsin och ivrigt väntar på en ny chans att få ett utbrott som en vulkan och avsluta sitt oavslutade uppdrag.