Den politiska fången Javad Rouhi dödades i förvar av iranska myndigheter

Den iranska regimens rättsväsende rapporterade om den politiska fången Javad Rouhis död i Nowshahrfängelset på torsdagen.

Rouhi, en 35-årig bosatt i Amol, greps i november 2022 under det rikstäckande upproret och utsattes för brutal tortyr i förvar av revolutionsgardet (IRGC). Tortyren var så brutal att Rouhi hade förlorat sin förmåga att tala.

Regimen gav honom tre avrättnings domar på grundlösa anklagelser om ”spridning av korruption på jorden” och ”för krig mot Gud”. Men på grund av inhemska och internationella protester kunde regimen inte verkställa denna dom. Regimens rättsväsende tillkännagav den 10 januari 2023, ”Javad Rouhi ledde en grupp agitatorer och individer som var närvarande vid sammankomster, vilket hetsade och uppmuntrade medborgare att engagera sig i kaos.”

Den regim anslutna nyhetsbyrån Mizan, citerade fängelsemyndigheterna som sa på torsdagen, ”Enligt PR-kontoret vid Nowshahr-fängelset överfördes Javad Rouhi, en lagligen fängslad intern, till Shahid Beheshti-sjukhuset i Nowshahr klockan 03:45 på torsdagen. 31 augusti på grund av att gå in i konvulsioner. Tyvärr överlevde han inte trots medicinska ansträngningar. … Den avlidnes kropp har skickats till den rättsmedicinska avdelningen för en fullständig obduktion och toxikologiska undersökningar… Javad Rouhi hade dömts till avrättning av Sari-domstolen, och hans fall var under granskning.”

En video som släppts på sociala medier visar dock hur Rouhi möter sin pappa och mamma en dag före sin död, där han inte visar några tecken på allvarlig sjukdom.

Att döda fångar i upproret under tortyr, förgiftning eller på andra sätt är rutinmässiga händelser i regimens fängelser. Många fångar dog på detta sätt både i fängelserna och efter frigivningen.

Efter Rouhis död begravde regimen hans kropp i hemlighet i en by i närheten av Amol under stränga säkerhetsåtgärder.

Rapporter på sociala medier tyder på att regimens myndigheter arresterade Javad Rouhis föräldrar, vänner och bekanta för att ha deltagit i hans begravning. Nyhetsbyrån Tasnim, ansluten till revolutionsgardet, erkände oro över protester som utbröt vid hans begravning och rapporterade: ”Vissa individer hade planerat att störa Javad Rouhis begravning genom att skandera provokativa slagord för att uppmuntra till sammandrabbningar.”

Samtidigt besökte några av regimens insiders förklädda till inspektörer, inklusive åklagare, fängelsetjänstemän och läkare kända för sin inblandning i tortyr, Nowshahr-fängelset för att förhindra offentliga protester eller uppror. Deras mål var att skapa en berättelse om att Rouhi hade begått självmord.

Tasnim släppte också ett prefabricerat uttalande om Javad Rouhis medicinska historia för hans begravning, och hävdade att han hade ”en historia av metadonanvändning på grund av tidigare missbruk, ordinerad av en läkare. Den avlidne hade dock försökt sluta med metadon och minska sin konsumtion de senaste månaderna. Hans journaler visade en historia av anfall och sjukhusvistelse innan han frihetsberövades, och han hade tidigare beskrivit dessa händelser som självmordsförsök.”

Javad Rouhis död har väckt oro bland människorättsorganisationer.

Amnesty International kallade det ett ”avskyvärt angrepp på rätten till liv mitt i en pågående människorättskris.”

”Irans myndigheter utsatte Javad Rouhi för en mängd brott enligt internationell lag och andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive påtvingat försvinnande och tortyr och annan misshandel för att tvinga honom att ”erkänna” att han gått in i och kastat föremål inifrån en trafikpolisbås.” Amnesty skrev på sitt X-konto (tidigare Twitter).

Amnesty upprepade också att Rouhi utsattes för en felaktig rättsprocess, inklusive nekad tillgång till en oberoende advokat som han själv valt.

”Alla som rimligen misstänks för ansvar för brott enligt internationell lag mot Javad Rouhi måste utredas brott och ställas till svars i rättvisa förfaranden”, skrev Amnesty.