Kvinnor är förändringskraften i Iran

Kvinnors ledarskap av revolutionen skedde inte över en natt. Den har djupa rötter i 44 års kamp mot mullornas regim.

Det iranska folkets uppror var en av världens viktigaste händelser under år 2022.

Kvinnors tapperhet och ledarskapsroll var ett av de mest framträdande inslagen i Iran-upproret 2022 som inspirerade världen. Men hur kom detta till?

Det hände förstås inte över en natt. Kvinnors ledande roll i upproret är djupt rotad i de iranska kvinnornas långa historia av kamp för sina demokratiska rättigheter, särskilt under de senaste 44 åren.

Kvinnor spelade en betydande roll i 1979 års revolution men såg sina hårt vunna rättigheter och friheter alltmer begränsade under mullornas styre. De blev mullornas främsta mål eftersom att undertrycka kvinnor var en mekanism för att slå ner hela samhället i religionens namn.

Kvinnor från alla åldrar och alla samhällsskikt stod fast mot mullorna och gav sina liv innan de skjutit soldater eller under tortyr. I massakern 1988 på 30 000 politiska fångar stod kvinnorna på sitt och gav inte efter för mullorna.