2250 fall mot kvinnor som trotsar obligatorisk hijab

825 kvinnor dömda och orättvist dömda
Talesmannen för det iranska rättsväsendet rapporterade nyligen om en oroande trend under de första fyra månaderna av det persiska året (21 mars till 22 juli). Under denna period ingavs totalt 2 251 fall mot kvinnor som tog bort sina hijabs. Av dessa fall resulterade 825 i fällande domar, enligt Massoud Setayeshi, som svarade på den statliga nyhetsbyrån Fars.

Setayeshi förklarade konsekvenserna av sådana handlingar baserat på artikel 638 i den islamiska strafflagen. Han uppgav att de som tar av sina huvuddukar kommer att ställas direkt till domstol. Ett förstagångs brott skulle leda till böter på 15 miljoner rial, medan återfallsförbrytare skulle få ytterligare straff tillsammans med böterna. Särskilt om den anklagade är en känd person eller en kändis kan de utsättas för kompletterande påföljder, som också rapporteras offentligt via mediekanaler. (Den statliga nyhetsbyrån Fars, 2 augusti 2023)

I en separat utveckling avslöjade det allmänna justitiedepartementet i Qazvin-provinsen att 123 fall av personer som bar hijab fångades av smarta övervakningssystem och offentliga rapporter på allmänna vägar. Ytterligare identifieringsdokument, inklusive bilder från stadsomfattande kameror eller inlämnade av individer, finns för närvarande hos IRGC:s underrättelseorganisation. Efter korrekt identifiering kommer resultaten att offentliggöras, och rättsfall kommer att inledas för stämning och potentiellt åtal, enligt den statliga nyhetsbyrån ILNA den 2 augusti 2023.

Förberedelser inför upprors jubileet
När årsdagen av Irans uppror närmar sig den 16 september 2022, gör regimen ansträngningar för att eskalera förtrycket i ett försök att förhindra de kommande protesterna. Tillslaget mot kvinnor under förevändning av den obligatoriska hijaben, tillsammans med omfattande arresteringar och utdömande av hårda straff för demonstranter och aktivister, är en integrerad del av regimens allmänna färdplan för att till varje pris behålla sitt grepp om makten.