Amnesty International varnar för den “allvarliga” risken för den “förestående” avrättningen av Mohammad Qabadlou

I ett brev till chefen för Irans rättsväsende begärde Amnesty International att Mohammad Qabadlous straff skulle upphävas. Mohammad Qabadlo, en av fångarna i Irans rikstäckande protester, riskerar att bli avrättad.

Fredagen den 16 juni 1402 skrev Amnesty International i ett brev till Gholamhossein Mohseni Ajeei att 22-åringen dömts till döden två gånger för att han led av bipolär sjukdom.

Amnesty International skrev också: Mohammad Qabadlou nekades tillgång till en advokat under de preliminära förhören och blev fysiskt misshandlad och misshandlad upprepade gånger.

Mohammad Qabadlo har dömts till döden på anklagelserna om “krigföring” och “korruption i landet” för mordet på en polis.