Antalet avrättningar i Iran når oroväckande nivåer

Antalet avrättningar i Iran når nya oroväckande nivåer när regimen fortsätter avrätta fångar för att slå ner det folkliga upproret.

Regimen avrättade en fånge från den arabiska folkgruppen i Sheyban fängelset i staden Ahwaz på måndagen. Fången var identifierad som Hadi Al-Nasser.

En dag tidigare hade regimen verkställt sex avrättningar genom hängning.

Under tisdagen avrättade regimen Dariush Rahimi, en 33-årig man, i Vakilabad-fängelset i staden Mashhad. Regimen dödade honom som hämnd för mordet på en agent från de specialstyrkor som ansvarar för kväsning av folkliga protester.

Regimen avrättade dessutom två fångar i ett fängelse i staden Hamedan på tisdagen. Fångarna var identifierade som Hossein Amani Nejad och Hamed Bavari.

En man från den baluchiska folkgruppen vid namn Ebrahim Gomshad Zehi var avrättad samma dag i staden Kermans centrala fängelse. Ytterligare två fångar var avrättade genom hängning i Torbat-e Jam-fängelset.

Regimen avrättade även tre avrättningar mellan den sjunde och tionde juni. Därmed har regimens så kallade rättsväsende verkställt minst 59 avrättningar mellan den 22 maj och 11 juni.

Den senaste avrättningsvågen har lett till omfattande fördömande och krav på internationella insatser för att stoppa avrättningarna i Iran.

Internationella samfundet uppmanas att vidta brådskande åtgärder för att rädda livet på dödsdömda fångar och frihetsberövade demonstranter.

Ett förslag är att pressa regimen för att låta FN:s MR-experter besöka landet för att inspektera regimens ökända fängelser och möta demonstranter och politiska fångar.

DmrF uppmanar Sverige och EU att stödja detta förslag och ta ledarrollen på internationell nivå för att säkerställa oberoende inspektioner av regimens fängelser.