Världsdag mot dödsstraff

10:e oktober markerade världsdagen mot dödsstraffet. För medborgare i länder med regeringar som är fixerade med att genomföra denna grymma och omänskliga straff är det en påminnelse om att det fortfarande är långt innan vi lämnar denna medeltida straff för gott, trots att det är viljan till 2000-talet.

Iran under medeltida mullahs är ett utmärkt exempel på en sådan mentalitet. Genom att skrapa ytan och bli lite djupare, för Irans härskare, är det inte bara en form av straff. Det är ett instrument för att sprida rädsla och skrämma bland medborgarna.

För mullahs i Teheran är hängning ett sätt att ta slut. Det används bara för att innehålla rasande medborgare och påminna dem om att dissens kommer att få allvarliga konsekvenser.

Den iranska regimen påbörjade massa avrättningar under de första två åren efter starten, då den 1981 och 1982 avrättade iranska dissidenter av tusentals. De som överlevde med rätta kallade det decenniet, “Mörk Era.”

Iranier i exil i olika städer i Sverige demonstrerade mot den här grymma omänsklig straff lördagen 11:e oktober.