Stödaktioner för folkliga protester fortsätter

Svensk- och exiliranier, i Sverige fortsätter sina veckoliga stödaktioner till stöd för iranska folkets kamp för en demokratisk förändring.

I lördags samlades flertals iranier i Malmö och Stockholm för uttrycka sitt stöd till pågående folkliga protester i Iran, däribland  av arbetare och lärare.

Deltagarna krävde att alla frihetsberövade skall friges och uppmanade regeringen och UD att agera i detta avseende i båda EU och FN.