Avrättning av upprors fången Milad Zohrehvand, 21, i fängelse

De kriminella agenterna i Khamenei avrättade upprorsfången Milad Zohrehvand, 21, en modig son till folket i Malayer, i hemlighet och utan att informera sin familj, i Hamedan Central Prison torsdagen den 23 november.

Milad sårades och arresterades av skjutningen av vakterna under protesterna från folket i Malayer den 27 oktober 2022. Regimens rättsväsende dömde honom till döden för döden av en medlem av den islamiska revolutionsgardet vid namn Ali Nazari, och Mullahs högsta domstol fastställde hans dödsdom.

I kölvattnet av denna kriminella avrättning och i rädsla för folkliga protester har förtryckningsstyrkorna varit utplacerade i olika delar av Malayer sedan i morse.

Samtidigt hängdes åtta andra fångar den 22 och 23 november. Den 23 november avrättades Rasoul Gorgij och Shahmorad Davoudi i Mashhad, och den 22 november muslem Jamshidi, Mohammad Andishgo och två andra fångar i Qezel Hesar-fängelset, Ebrahim Zamahriz i Tabriz och en annan fånge vid namn Reza avrättades.

Med dessa avrättningar avslöjar Khamenei både regimens brutalitet och dess rädsla för vulkanen av folklig ilska. Men dessa brott gör bara folkets och de upproriska ungdomarnas vilja mer beslutsamma att störta.

Vi i DMRF uppmanar FN, Europeiska unionen och medlemsländerna att vidta brådskande åtgärder för att stoppa denna regims mördarmaskin och rädda livet på dödsdömda fångar. Mullans regim måste utvisas från det internationella samfundet och dess ledare, särskilt Khamenei, Raisi och Eje’i, måste ställas inför rätta för brott mot mänskligheten.