Brottslig avrättning av 12 fångar på onsdagen och 56 avrättningar i senaste 20 dagar

Khamenei är rädd för att bli störtad och för att stoppa folkets uppror skickar han fångarna i omgångar till galgen. Minst 12 fångar hängdes onsdagen den 17 november. 9 fångar avrättades i Qezelhesar-fängelset, Farhad Aghaei i Kermanshahs centralfängelse, Akbar Farrokhi i Urmias centralfängelse och en annan fånge i Kermans centralfängelse avrättades av bödlar. Med avrättningen av dessa fångar nådde antalet registrerade avrättningar till 56 i de senaste 20 dagar.

Samtidigt besköt de repressiva styrkorna i gränsområdet Bane-Nosud 9 hårt arbetande medkurder som var engagerade i bärare ansträngande arbete för att försörja sig under mullornas rovdrift. En av bärare med namnet Azad Sattarpanah dödades och 8 andra skadades.

Vi i DMRF begär Förenta Nationerna, Europeiska unionen och medlemsländerna att upphöra med sin passivitet mot tortyr och avrättningar och att vidta omedelbara åtgärder för att stoppa avrättningen av fångar. Vi betonar att priset för eftergift med blodtörstiga mullor kommer att betalas mer av det iranska folket med fängelse, tortyr och avrättning.