Maryam Forough-Manesh hängdes i Yasuj fängelse; 18 kvinnor avrättades 2023 hittills

En annan olycklig kvinna, Maryam Forough-Manesh, hängdes i centralfängelset i Yasuj i gryningen onsdagen den 1 november 2023.
Nyheten om denna avrättning har inte publicerats av den iranska statliga median och pressen när denna rapport skrevs.

Maryam Forough-Manesh var från Dehdasht, i Kohgiluyeh och Boyer Ahmad-provinsen i sydvästra Iran. Hon hade dömts för mord och dömts till döden. Det är ännu oklart hur många år hon satt fängslad.

Detta den 221:a kvinnan som avrättats i Iran sedan 2007, och den 18:e kvinnan som avrättats 2023 hittills.

Antalet avrättningar i Iran har ökat drastiskt sedan för mer än två år sedan, när Ebrahim Raisi tillträdde som mullornas president i augusti 2021.

118 kvinnor i Iran från augusti 2013 till augusti 2021, när Hassan Rouhani var i tjänst. Det gör att i genomsnitt 15 kvinnor avrättas per år.

Under Ebrahim Raisi avrättades dock 42 kvinnor från augusti 2021 till augusti 2023. Det gör i genomsnitt 21 kvinnor per år, vilket är sex fler kvinnor som avrättas varje år jämfört med regimens tidigare president.