Irans pågående läskunnighets kris: Kvinnor och flickor lämnade bakom sig

På Internationella läskunnighetsdagen, som firas varje år den 8 september, samlas världen för att uppmärksamma prestationer inom läskunnighet och för att ta itu med ihållande utmaningar. Förenta nationernas mål för hållbar utveckling betonar universell tillgång till utbildning av hög kvalitet, med särskild uppmärksamhet på läs- och räknekunskaper. Tyvärr, i Iran, är grundläggande läskunnighet fortfarande ett svårfångat mål för många, särskilt kvinnor och flickor.

Den tidigare utbildningsministern i Ebrahim Raisis regering antyder att det finns omkring ”9 miljoner absoluta analfabeter” i Iran idag, vilket utgör över 10% av befolkningen. Dessutom lyfter den tidigare ministern fram ett betydande antal barn som berövats utbildning, med över 160 000 barn som för närvarande saknar tillgång till utbildning på tre nivåer.

I ett tv-program Yousef Norouzi, den tidigare utbildningsministern, sa: ”Angående antalet analfabeter, enligt 2016 års folkräkning och statistik som tillkännagavs av Irans statistiska centrum, har vi 8 795 000 analfabeter i Iran.”

Den tidigare utbildningsministern tillade att denna statistik representerar antalet analfabeter baserat på självdeklaration av individer i åldern sex och uppåt som är ”absolut analfabeter och inte kan läsa eller skriva.”

Yousef Norouzi nämnde skillnaden i utbildningsmål mellan Iran och andra länder och sa att för närvarande är ”utbildningsmålet i Iran satt från åldrarna 6 till 49, medan världens utbildningsmål är livslång utbildning.”

Enligt Norouzi har regeringen inte gjort någonting för att utbilda människor i åldern 49 och uppåt, medan enligt forskning, ”för varje 10-procentig ökning av läskunnighet läggs två procent till bruttonationalprodukten.”

Motsägelsefulla officiella uttalanden
Enligt Världsbankens bedömning finns det cirka 11,6 miljoner absolut analfabeter i Iran idag, en stark påminnelse om de utmaningar som kvarstår trots framsteg.

UNESCOs statistik visar på en annan dimension av frågan. Ungefär 2 % av iranier under 24 år fortsätter att lida av absolut analfabetism. Däremot har grannländer som Turkiet och Irans norra grannar, som Armenien, Azerbajdzjan, Ryssland och Turkmenistan, nästan noll absolut analfabetism bland sina ungdomar.

Olika iranska tjänstemän ger motsägelsefulla uppskattningar av omfattningen av analfabetismen i landet. I mars 2018 uppgav Ali Baqerzadeh, chefen för Irans Literacy Movement Organisation, att det fanns 8,8 miljoner absoluta analfabeter i Iran, tillsammans med ytterligare 11 miljoner semi-analfabeter. (Det statliga Tabnak.ir, 6 oktober 2018)

Ironiskt nog, under mullornas styre är två tredjedelar av den analfabetiska befolkningen kvinnor.

Situationen måste ha förvärrats – inte förbättrats – på grund av landets ekonomiska kris och skenande fattigdom. Den prästerliga regimens politik är den främsta bidragsgivaren till den bistra läskunnigheten i Iran.