FN:s Iranrapportör: omvärlden måste utkräva regimen på ansvar

FN:s särskilde rapportör för Iran, Javaid Rehman, kritiserar och uttrycker oro för de ökade avrättningarna i Iran. Han varnar dessutom att regimen idag använder dödsstraff i större utsträckning, särskilt mot oppositionella och för att slå ner protester i landet.

Det framhåller FN:s Iranrapportör när han presenterade sin senaste rapport till FN:s MR-råd i Genève på torsdagen och tillägger.

“Fundamentala rättsliga och institutionella reformer krävs för att stoppa straffrihet. Det internationella samfundet, inte minst FN:s MR-råd och enskilda medlemsstater, måste stödja kraven på ansvarsutkrävande i Iran, och ytterligare stärka människorättssituationen i landet”.

Rapporten uppmanar det internationella samfundet att utkräva de ansvariga som åtnjutit systematisk straffrihet i Iran på ansvar för summariska och utomrättsliga avrättningar i 1988 och under november protesterna 2019.

Ökade avrättningar är regimens svar på växande folkliga protester

Avrättningarna i landet har ökat dramatiskt sedan Raisi tog över presidentposten förra året. Hans inblandning i de utomrättsliga massavrättningarna av politiska fångar 1988 är dokumenterad av FN:s särskilde Iran Rapportör och Amnesty.

Regimens högsta ledare, Khamenei, valde Raisi som president i ett desperat försök att skapa en atmosfär av rädsla i det iranska samhället inför växande folkligt missnöje och folkliga protester.

 

Stöd vårt arbete för mänskliga rättigheter

Bankgiro: 5570-3144

UN Special Rapporteur calls for accountability on human rights abuses in Iran

 

        No to execution  No to prison

A book about situation of human rights in Iran

Crackdown on Iran protests

Debattartikel på GP: Sverige måste sluta stötta Irans brutala regim

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen

The recent report of Amnesty International about Iran

Stockholm: Demonstration, Nej till avrättning i Iran den 7 okt

FÖRBUNDETS ÅRLIGA GEMENSKAPS MÖTE

The speech of Javid Rahman the U.N. especial reporter of Human Rights in Iran

Årliga mötet 2020

Categories