Iran: Minst 141 hängda sedan Raisi som president

Rädda för det iranska folkets ilska och hat har mullornas kriminella regim intensifierat förtryck, tortyr och avrättningar i ett desperat försök att terrorisera allmänheten och förhindra utbrott av protester och uppror. Minst 31 fångar har hängts i olika iranska städer bara under de senaste 30 dagarna, vilket bringar antalet avrättningar till minst 141 efter att Ebrahim Raisi och Gholam Hossein Mohseni Eje'i blev president respektive rättsväsendet den 21 juli 2021 .

Den 19 oktober avrättades Ali Mohammad Mohammadi, 45, och hans bror, Eslam Mohammadi, 38, från Ramhormoz, i Sepidar -fängelset i Ahvaz. Chockad av deras avrättning dog deras mamma i en hjärtattack. Invånarna i Ramhormoz protesterade mot denna kriminella handling men de repressiva krafterna attackerade dem brutalt, sårade och arresterade en grupp av dem.

Den 20 oktober, i en annan kriminell handling, hängdes en Baluch-fånge i Zahedan Central Prison trots att han var 80 % blind.

Det iranska motståndet uppmanar återigen FN och alla människorättsorganisationer att vidta brådskande åtgärder för att stoppa de godtyckliga och kriminella avrättningarna i Iran. De flagranta kränkningarna av mänskliga rättigheter i Iran måste hänskjutas till FN:s säkerhetsråd, och regimens ledare måste ställas inför rätta för fyra decennier av brott mot mänskligheten och folkmord.