Tidigare FN-tjänstemän kräver att FN utreder 1988 års massaker i Iran


Över 150 internationella människorättsexperter och politiker
 uppmanar FN att inleda en utredning av 1988 års massaker på tusentals politiska fångar i Iran.

Kravet kom i ett öppet brev till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, i veckan. Bland undertecknarna finns flera tidigare nobelpristagare, före detta ministrar, stats- och regeringschefer samt tidigare högt uppsatta FN-tjänstemän däribland FN:s tidigare högkommissarie för mänskliga rättigheter, Mary Robinson, och tidigare biträdande generalsekreterare i FN, Mark Malloch-Brown.

Undertecknarna krävde en oberoende internationell utredning av de utomrättsliga massavrättningar som ägde rum i iranska fängelser under sommaren 1988. En stor majoritet av offren var medlemmar av och sympatisörer till iranska oppositionsgruppen, Folkets mojahedin (PMOI/MEK) som satt i fängelse eller hade avtjänat sina fängelsestraff.

”De som beordrade och utförde de utomrättsliga avrättningarna åtnjuter en systemisk straffrihet”, framhåller undertecknarna i sitt brev och tillägger. ”Många ansvariga tjänstemän fortsätter att inneha maktpositioner [i dagens Iran] bland annat inom rättsväsende, åklagarmyndigheten och regeringen.”

”Vi vädjar till FN:s MR-råd att få ett slut på den straffrihetskultur som råder i Iran genom att tillsätta en kommission som utreder 1988 års utomrättsliga massavrättningar och tvångsförsvinnanden. Vi uppmanar FN:s högkommissarie Michelle Bachelet att stödja inrättandet av en sådan kommission”, skriver MR-experterna och politikerna i sitt brev.

FN:s högkommissarie stöder en internationell utredning som är en fråga för medlemsstater

En talesperson för FN bekräftar att de har tagit emot brevet och kontaktat flera av undertecknarna.

”För oss är inrättandet av en internationell utredning ett beslut för medlemsstaterna att ta. Men FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och FN:s särskilde Iranrapportör har rapporterat om den straffrihet som råder i Iran för allvarliga människorättskränkningar och om uppmaningar att ställa de ansvariga till svars”, säger en talesperson för FN och tillägger. ”Det är en fråga som FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har uppmanat till vid upprepade tillfällen”.

Regimen förstör massgravar

Iranska regimen har under den senaste månaden vidtagit nya åtgärder bland annat i Teheran för att förstöra massgravar i där offren från 1988 års massaker är begravda.

FN:s särskilde Iranrapportör har tidigare uppmärksammat fallet med samvetsfången Maryam Akbari Monfared, som avtjänar ett 15 års fängelsestraff, för att hon krävde en officiell utredning av 1988 års massaker. Hennes syskon är bland de 30,000 politiska fångar som iranska regimen avrättade under sommaren 1988.

”Internationella samfundet har allvarligt svikit offren från tidigare och pågående MR-brott som är relaterade till 1988 års massaker. Det är av ytterst betydelse för FN:s MR-råd att säkerställa sanningen och rättvisa när det gäller sådana brott och att införa mekanismer för att skydda mot att de inte upprepas”. Det skriver Amnesty International på Twitter i en direkt uppmaning till FN:s medlemsstater att agera så att de ansvariga kan ställas inför rätta.

MR-organisationen har tidigare beskrivit 1988 års massaker som ett pågående brott mot mänskligheten.