Irans regim nekar den politiska fången Ali Moezi kritisk medicinsk vård

Iranska regimen ökar pressen på den politiska fången Ali Moezi och nekar honom tillgång till medicinsk vård och faciliteter. I ett försök att plåga och förödmjuka honom, har fängelsemyndigheterna utgått från att han fördes till sjukhuset på att han bär fängelse kläder. Moezi har vägrat att följa regimens olagliga krav.

Ali Moezi, 70, hålls för närvarande på Evins fjärde avdelning. Han har tillbringat 16 år i regimens fängelser för sina politiska aktiviteter. Han greps senast i september 2022, under de landsomfattande upproren. Då hade han precis genomgått en canceroperation och var i behov av medicinsk behandling. Men regimen har fortsatt att neka honom tillgång till nödvändig medicinsk vård sedan han greps.

Regimen har anklagat Moezi för en rad grundlösa anklagelser. Den 6 augusti 2023 dömde brottsdomaren Abolghassem Salavati, en ökänd människorättsförbrytare, honom till sex år och tre månaders fängelse på grund av upprörande anklagelser, inklusive ”upprätthålla hans övertygelse” och avger ett uttalande mot regimen.” Salavati förklarade kallt: ”Välkommen till församling 209!” syftar på den ökända avdelningen i Evin-fängelset där politiska fångar sitter fängslade.