Rättegången mot Hamid Noury, dömd för 1988 års massaker i Iran, fortsätter i hovrätten

Svea hovrätt håller idag sista förhandlingen innan sommaruppehållet i rättegången mot Hamid Noury.

Under dagens förhandling kommer åklagaren och målsägandebiträdena att granska och bemöta Nourys senaste försvar som hans försvarsadvokat lagt fram.

Svensk exil iranier håller en manifestation utanför rätten

Svensk exil iranier håller en manifestation utanför Attunda tingsrätt. Överlevare samt offrens familjer deltar också i manifestationen.

Svensk exil iranierna kommer att uppmärksamma och protestera mot vågen av avrättningar i Iran där regimen verkställt över 140 avrättningar enbart i maj månad. De kommer också att uttrycka solidaritet med det folkliga uppror som pågår i landet och hedrar iranska folkets martyrer.

De uppmanar dessutom Sverige och EU att vidta ytterligare åtgärder vid FN för att ställa till svars och lagföra regimens ledare. Den nuvarande presidenten Ebrahim Raisi och den högste ledaren Khamenei var delaktiga i 1988 års massaker. De är också ansvariga för det brutala nedslaget mot regimkritiska protester som pågått i landet sedan september förra året.