Riksdagen ger regeringen i uppdrag att verka för att terrorlista revolutionsgardet

Riksdagen ställde sig idag bakom utrikesutskotts förslag om att Sverige ska verka för att terrorlista det islamiska revolutionsgardet.

Riksdagen fattade beslutet idag med acklamation. Därmed tillkännager riksdagen för regeringen att verka inom EU och skapa enighet för att lista Islamiska revolutionsgardet (IRGC) som terroristorganisation.

Vi i DMRF välkomnar dagens riksdagsbeslut som borde ha kommit mycket tidigare. Det är en seger för oss och alla svensk-iranier som i åratal och med veckoliga manifestationer kampanj för en terrorist listning av revolutionsgardet.

Dagens riksdagsbeslut är dessutom en tydlig signal på att regeringen bör överge den skamliga eftergiftspolitiken gentemot Iran för en mer beslutsam politik som utkräver regimen och dess ledare på ansvar.

”Revolutionsgardet är högste ledaren, Khameneis privata armé. Det hjälper prästerskapets envälde att hålla sig kvar vid makten genom terrorism och inhemskt förtryck. Det utgör ett tydligt och växande hot mot det iranska folket samt Sverige och EU:s säkerhet”.

”Regeringen har inga ursäkter längre och bör lyssna på riksdagen. Sverige, som ordförandeland, bör nu verka aktivt inom EU för att terrorlista revolutionsgardet i sin helhet.”