Regimen i Iran sätter en rekord i avrättning för att undvika störtande

16 avrättningar på torsdag, 44 avrättningar på en vecka, inklusive 23 Baluch-landsmän.

I ett försök att rädda sin regim från att störtas har Khamenei satt ett nytt rekord för avrättningar och brott som begåtts de senaste åren. Den påskyndade processen med avrättningar avslöjar regimens hjälplöshet mot samhällets explosiva situation och folkets växande ilska.

På torsdagen hängde regimens rättsväsende 16 fångar, och inom en vecka (från lördagen den 29 april till fredagen den 5 maj) avrättades minst 44 fångar, inklusive 23 Baluch-landsmän. Av dessa har 31 avrättningar rapporterats i senaste uttalanden.

Idag hängde Khameneis agenter Mr Habib Chaab, en Iransk-Svensk medborgare som kidnappades av regimens underrättelsedepartement i oktober 2020. Samma dag hängdes två i fängelse. Dessutom meddelade regimens justitie chef i västra Azarbajdzjan avrättningen av en annan person som anklagats för narkotikahandel.

Regimen, med ett rekord av tortyr och avrättningar, måste förkastas av det internationella samfundet, och dess ledare måste ställas inför rätta för fyra decennier av brott mot mänskligheten.