Överblick

Veckovis rapport om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Iran

5–19 juli 2021

Ny chef för Irans rättssystem har journalisters blod på sina händer

Man dödad av säkerhetsstyrkor under protester över vattenbristen i Iran

Baluch-fångarna Edris Gargij och Hashem Torabi avrättades i Zahedan

Oidentifierad 70-årig pensionerad polis avrättad i Mashhad

Faizollah Ahmadzadeh avrättad på drogavgifter i Qom

4 fångar avrättade i Shiraz fängelse

Iran måste sluta använda långvarigt förvar för att tysta människorättsförsvarare, säger FN-expert

Arbetsaktivisten Maziar Seyednejad hölls i limbo efter en månads fängelse

Politisk fånge fått 80 piskor i Evin-fängelset innan han gick på ledighet

Missbehandlad samvetsfång Hossein Sepanta förnekade medicinsk vård

Fångar på kvinnovården i Evin får Covid-19

Iranska dissidenter blir på risk värde utan internationella åtgärd

Iran dömer fyra medarbetare för täckning av påstådd korruption i Oljedepartementet

USA indikerar 5 iranska medborgare över kidnappningsförsök av den amerikanska journalisten Masih Alinejad

Christian Convert Nasser Navard Gol-Tapeh förnekade villkorlig frigivning från Evin-fängelset