Veckovis rapport om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Iran

01 februari 2020

Baluchi man i överhängande fara för avrättning trots att det är brådskande behov av rättvis prövning.

Baluch politiska fånge Javid Dehghan-Khold avrättad i Zahedan.

Fången Abbas Ali Hosseini som hade dömts till qisas (hämnd) för mord, har avrättats i Zanjans centrala fängelse.

Baluch-fånge Anvar Narouyi avrättad i Isfahan.

Fången Ali Motayyeri avrättades i Ahvaz medan han var i hungerstrejk.

TYSK-IRANISKA KVINNAN godtycklig häktad: NAHID TAGHAVI

Fängslade iranska kurdiska kvinnor torterade: ZEYNAB JALALIAN

Brådskande medicinsk vård nekad den politiska fången Fatemeh Mosanna

Iransk-amerikansk fängslades på spioneri anklagelse.

Samvetsfången Saba Kord Afshari flyttade våldsamt in i Qarchaks fängelse.

Monireh Arabshahi förnekade nödvändig medicinsk hjälp.

Journalisten fängslades för att ha försvarat två människorättsaktivister.

Iransk kristen grupp upplöst för att skapa moraliska avvikelser.

Tre medborgare i Baha’i dömda till fängelse.