Direkt internetkonferens: Årsdagen av 2019 protester i Iran

Internetkonferens med parlamentariker och politiker från Europa och USA uppmärksammar årsdagen av 2019 års regimkritiska protester i Iran. Representanter från Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) och iranska samfund samt iranier från hela världen deltar också i konferensen.

Deltagarna, hedrar minnet av de 1500 demonstranter som dödades under dessa landsomfattande protester. Det efter att regimens repressiva säkerhetsstyrkor och revolutionsgardet öppnade eld mot demonstranterna efter att den högste ledaren Khamenei beordrade dem att gör allt för att stoppa protesterna.

Regimens repressiva säkerhetsorgan arresterade dessutom över 10,000 individer under och efter novemberprotesterna. De arresterade, däribland många barn, har enligt Amnesty blivit utsatta för tortyr och andra grymma kränkningar. Många av dem har också fått dödsstraff efter orättvisa och summariska rättegångar.

Deltagarna ställer sig bakom de pågående folkliga protesterna i Iran som kräver verkliga demokratiska förändringar i landet. De uttrycker även stöd för den unga generationen och motståndsceller som leder frihetskampen och protesterna mot prästerskapet som växer för varje dag trots regimens förtryck.

De uppmanar även internationella samfundet, särskilt USA och EU, att vidta åtgärder för att lagföra och ställa iranska regimen och dess ledare till svars för det brutala nedslaget mot novemberprotesterna och andra MR-brott.