Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (DSF), på engelska General Data Protection Regulation (GDPR), ersätter från och med 25 maj 2018 personuppgiftslagen (PuL). Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda fysiska personer genom att reglera hur personuppgifter får behandlas.

Förbundet informerar också om GDPR

Förbundet hanterar dina uppgifter på ett säkert och tryggt sätt.

Ni är välkomna att kontakta oss för mer information via vår e-mejl adress: info@iran-demokrati.se

MVH

DMRF