DMRFs aktivitetsrapport för år 2017

DMRFs aktivitetsrapport för år 2017

Förbundets aktiviteter har baserats på olika frågor kring situationen i Iran samt verksamheter kring sociala och kulturella frågor.

Några av verksamheterna var bland annat:

– Projektet Att söka rättvisa i samband med 1988 års massaker i Iran. Det här projektet handlar om lokala och internationella aktiviteter kring avslöjandet av iranska regimens massaker sommaren 1988, då 30 000 politiska fångar avrättades av regimen efter Khomeinis Fitva. Projektet utvecklades mycket under året och fick enorm support och rönte solidaritet från olika organisationer, parlamentariker och internationella personligheter. Projektet utvecklas fortfarande vidare, en separat rapport lästes genom Taher Boumedra, FNs tidigare representant för mänskliga rättigheter i Iraq. Han blev senare en ansvarig och viktig person i samband med det här projektet.

– Medicinska åtgärder. En viktig del av förbundets aktiviteter var överföring av medicinsk hjälp till de skadade iranierna i Albanien. Vi fick möjlighet att komma överens med en firma för att bygga proteser till de skadade människorna i Albanien. Firmans representanter åkte till Albanien och vidtog där de nödvändiga tekniska åtgärderna för att till slut tillverka det antal proteser som gällde enligt vårt avtal. Dessa skickades därefter ner till den första gruppen drabbade personer i Albanien.

– Aktiviteter i samband med andra humanitära organisationer och föreningar. Bland annat träffade några av förbundets medlemmar FNs särskilda represantat för mänskliga rättigheter i Iran, Fru Asma Jahangir. Våra medlemmars vittnesmål som anhöriga till de drabbade offren för 1988 års massaker registerades och dokumenterades av FN- representanten och rapporterades sedan vidare till FNs kommitté för mänskliga rättigheter.

– Aktivt deltagandet på olika demonstrationer och samlingar i Stockholm och andra städer i Sverige. Bland annat har förbundet deltagit i stora demonstrationer i mars, maj, oktober och december 2017 i Stockholm och veckosamlingar på Mynttorget och Sergels torg. Förbundet har också anordnat bokbord och penninginsamlingar i olika städer till stöd för satellitkanalen IRANNTV och genomfört träffar med förbundets supportrar och sympatisörer.