Iran: Påhittade anklagelser mot Maryam Akbari Monfared

 / MASSACRE1988

Maryam Akbari Monfared, politiske fången som har varit fängslad i 14 år utan en dag permission, har anklagats på nytt. Det har protesterats av nuvarande och tidigare kvinnliga politiska fångar. De betraktar det nya målet som “en hämnd eftersom hon sökte rättvisa.”

Fyrtiofyra nuvarande och före detta kvinnliga politiska fångar har i ett brev protesterat mot de “påhittade anklagelserna” mot Maryam Akbari Monfared och inledandet av ett nytt mål mot henne av rättsväsendet.

Brevet hänvisar till Maryams 14 års fängelse utan att ha fått en dag permission och hennes exil till Semnan-fängelset i centrala Iran.

Hon har suttit fängslad sedan 2009 och under tiden flyttats mellan olika anstalter som Evin, Gohardasht och Qarchak innan hon förvisades till Semnan i februari 2022.

Författarna till brevet har skrivit: “Vi är vittnen till Maryams kamp och motstånd, vittnen till hennes passion och oro för folkets lidande.”

En syster och tre bröder till Maryam avrättades under 80-talet anklagad för att stöttat oppositionsgruppen . Dessutom är hon är en del av en stor skara målsägande familjer och förespråkare som kräver klargörande om avrättning av politiska fångar och var de är begravda.

Författarna till brevet sade: “Vi vet att det nya fallet är inte enbart mot Maryam själv, utan är en hämnd för hennes klagomål.” De betraktar nya anklagelser som “ännu en ny tortyr av Maryam och hennes familj”.

Brevet avslutar: “Det är inte enbart Maryam som ropar efter rättvisa utan hela landet.”

Maryam Akbari Monfared greps under Ashura-protesterna 2009 och dömdes till 15 års fängelse. Under denna tid har hon inte beviljats permission.

Även om hon skulle har släppts den 1 juli i år efter att ha avtjänat sin dom, överfördes Maryam från Semnan till Evin domstolen och informerades om fem nya punkter av anklagelser. Senare återfördes hon tillbaka till Semnan.

Anklagelserna inkluderar “propaganda mot den iranska regimen, samling och maskopi mot nationell säkerhet, spridning av lögner, förolämpning av ledaren och uppvigling av människor att störa den allmänna ordningen.” Dessa anklagelser är baserade på brev, uttalanden och rapporter publicerade i media och sociala nätverk. Efter att fem nya åtalspunkter väcktes, återfördes hon till Semnan-fängelset. Målet har hela tiden varit att hålla henne kvar i arrest.

Två bröder och en syster till Maryam avrättades på 1980-talet, och en annan bror avrättades under massavrättningarna av politiska fångar sommaren 1988.

Familjens upprepade begäran om medicinsk permission har inte fått gehör, trots stora borgenssummor, för underrättelseministeriet och Åklagarmyndigheten är emot att hon släpps fri.