TORTERADE FÅNGAR I IRANS EVIN-FÄNGELSE I AKUT BEHOV AV INTERNATIONELLT SKYDD

Efter branden i Evin-fängelset i Iran måste de iranska myndigheterna omedelbart tillåta oberoende internationella utredare obehindrat tillträde för att undersöka säkerhetsstyrkornas användning av olagligt våld. Vidare måste fångar skyddas från ytterligare olagliga dödande, tortyr och annan misshandel. Den senaste dödliga branden sätter återigen fokus på det akuta behovet av att agera mot den mängd brott som begås av de iranska myndigheterna genom tillsättandet av en internationell oberoende mekanism för utredning, rapportering och ansvarsutkrävande.