FN:s Iranrapportör: omvärlden måste utkräva regimen på ansvar

FN:s särskilde rapportör för Iran, Javaid Rehman, kritiserar och uttrycker oro för de ökade avrättningarna i Iran. Han varnar dessutom att regimen idag använder dödsstraff i större utsträckning, särskilt mot oppositionella och för att slå ner protester i landet.

Det framhåller FN:s Iranrapportör när han presenterade sin senaste rapport till FN:s MR-råd i Genève på torsdagen och tillägger.

“Fundamentala rättsliga och institutionella reformer krävs för att stoppa straffrihet. Det internationella samfundet, inte minst FN:s MR-råd och enskilda medlemsstater, måste stödja kraven på ansvarsutkrävande i Iran, och ytterligare stärka människorättssituationen i landet”.

Rapporten uppmanar det internationella samfundet att utkräva de ansvariga som åtnjutit systematisk straffrihet i Iran på ansvar för summariska och utomrättsliga avrättningar i 1988 och under november protesterna 2019.

Ökade avrättningar är regimens svar på växande folkliga protester

Avrättningarna i landet har ökat dramatiskt sedan Raisi tog över presidentposten förra året. Hans inblandning i de utomrättsliga massavrättningarna av politiska fångar 1988 är dokumenterad av FN:s särskilde Iran Rapportör och Amnesty.

Regimens högsta ledare, Khamenei, valde Raisi som president i ett desperat försök att skapa en atmosfär av rädsla i det iranska samhället inför växande folkligt missnöje och folkliga protester.