Internetkonferens: 1988 års massaker i Iran och krav på rättvisa

Andra dagen av iranska oppositions globala internetkonferens fokuserade på 32:a årsdagen av 1988 års massaker på 30,000 politiska fångar i Iran. Deltagarna fördömde dessa massavrättningar som ett pågående brott mot mänskligheten och kommer att framföra krav på att de ansvariga, däribland chefen för regimens så kallade rättsväsende, Ebrahim Raisi, ska ställa inför rätta.

Talare vid internetkonferensen är framstående människorättsadvokater, tidigare politiska fångar samt offrens familjemedlemmar.