FN uppmanade att agera för att stoppa hemlig massaker av kvarhållna demonstranter i Iran

På sidlinjen för FN: s 44: e möte för mänskliga rättigheter i Genève, som hålls den 24 februari till 20 mars, lämnade fem icke-statliga organisationer med FN: s rådgivande status, ett gemensamt uttalande, som cirkulerade mellan FN: s medlemsländer.

Nonviolent Radical Party, Transnational and Transparty, en icke-statlig organisation i allmän konsultativ status, Women’s Human Rights International Association, Edmund Rice International Limited, icke-statliga organisationer i särskild rådgivande status, International Education Development, Inc., International Society for Human Rights , icke-statliga organisationer i vaktlistan, lade fram det gemensamma skriftliga uttalandet.

I detta uttalande togs flera frågor in, inklusive de rikstäckande Iran-protesterna och regimens efterföljande dödliga nedbrytning, massakern på 30 000 politiska fångar 1988 och den pågående kränkning av de mänskliga rättigheterna i iranska fängelser av den religiösa regimen. De icke-statliga organisationerna uppmanade FN att vidta praktiska åtgärder, till exempel att sätta upp ett faktauppdrag till Iran för att förhindra ytterligare kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Tusentals kvarhållna demonstranter i Islamiska republiken Iran riskerar en hemlig massaker

Tusentals människor som deltog i de senaste protesterna mot regeringen i Islamiska republiken Iran löper allvarlig risk för att bli hemligt avrättade eller torterade till döds i landets fängelser.

Sedan protesterna började i november 2019 har myndigheterna genomfört den blodigaste nedbrytningen av demonstranter sedan den islamiska revolutionen 1979.

Rapporter tyder på att häktade torteras eller lider av andra former av misshandel, ibland för att få fram tvångsbekännelser. Vissa avvisas också enligt uppgift medicinsk behandling, bland annat för skador som orsakats av säkerhetsstyrkornas användning av överdriven makt och hålls i överfulla fängelsecentrum. Vissa utsätts för tvångsförsvinnanden.

Internationellt erkännande av massakern 1988

I december 2018 publicerade Amnesty International en rapport på 201 sidor ”Blodsträngade hemligheter: Varför Irans fängelsemassaker 1988 pågår brott mot mänskligheten” 10 uppmanar FN att inrätta en oberoende utredning för att hjälpa de ansvariga för dessa avskyvärda brott till rättvisa.

Dags för internationell handling

På uppdrag av våra respektive icke-statliga organisationer vädjar vi till mänskliga rättighets rådet att vidta brådskande åtgärder för att avbryta straffriheten som iranska tjänstemän åtnjuter och förhindra massakern av kvarhållna demonstranter. Ledare för den iranska regeringen måste möta rättvisa för att begå brott mot mänskligheten i de massiva undertrycket och blodutgången de senaste månaderna.

FN måste omedelbart skicka faktauppdrag för att utreda fallen av dödade eller fängslade sedan protesterna i november.

Dessutom tror vi att tills det internationella samfundet håller överträdarna av massakern från 1988, skulle Irans myndigheter fortsätta att bli inbäddade för att ytterligare slå ned med straffrihet för dagens demonstranter. Iranska tjänstemän uppfattar tystnad och passivitet av det internationella samfundet som ett grönt ljus för att fortsätta och öka sina brott.

Vi uppmanar därför mänskliga rättighets rådet att inrätta en undersökningskommission om massakern 1988 och uppnå rättvisa för offren för det brottet mot mänskligheten.

Vi uppmanar högkommissionär Michelle Bachelet att stödja lanseringen av oberoende faktum uppdrag i massakern 1988 och den senaste tiden slakt av protestanter.