Stöd till folkliga demonstrationer i Iran utanför Iranska Ambassaden i Lidingö

En stor grupp svensk-iranier höll en spontan manifestation utanför iranska regimens ambassad i Lidingö för att visa sitt stöd för de senaste dagarnas regimkritiska protester i Iran och deras krav på förändring genom att bland annat hålla manifestationer utanför iranska regimens ambassaden i Stockholm. Demonstrationerna i Iran började i Mashhad i nordöstra Iran. Till en början handlade de folkliga protesterna om de ekonomiska problemen i landet, såsom arbetslöshet och inflation. Men väldigt snabbt riktade folket sin ilska mot prästerskapet i sin helhet och började kräva regimskifte i landet.

Kränkning av mänskliga rättigheter i Iran har nått till outhärdlig grad under årtionden och DMRF betonade om detta och ansträngde sig att informera och avslöja för allmänheten.