Amnestis veckorapport om brott mot de mänskliga rättigheterna i Iran 26 februari 2016

Myndigheterna kraftigt undertryckt rätten till yttrandefrihet, föreningsfredliga sammankomster och religiösa övertygelse, arrestera och fängsla fredliga kritiker och andra efter grovt orättvisa rättegångar före revolutionära domstolar.

Tortyr och annan misshandel av fångar förblev gemensam och utbredd. Spöstraff, amputationer och andra grymma straff fortsatte att tillämpas. Medlemmar av religiösa och etniska minoriteter möter diskriminering och förföljelse. Kvinnor och flickor inför genomgripande våld och diskriminering. Myndigheterna gjorde omfattande användning av dödsstraff, att utföra hundratals avrättningar, några offentligt. Minst två ungdomsbrottslingar avrättades.