Om oss

Demokrati och mänskliga rättigheters förbund arbetar för demokrati, jämnställhet, mänskliga rättigheter och etablerande av ett sekulärt samhälle i Iran.

Förbundets arbete i Sverige och Europa syftar ytterst till att främja iranska folkets kamp mot prästerskapets envälde för ett fritt och demokratiskt Iran. Vårt mål är att vara en röst för iranska regimens offer, avslöja och förhindra brotten mot mänskliga rättigheter i Iran, säkra ansvarsutkrävande för iranska regimens ledare i internationella domstolar. I detta avseende anlitar föreningen även försvars- och internationella advokater i strävan att ställa iranska regimen till svars för dess repression genom åtal och ge prästerskapets offer rättvisa som de annars inte får i Iran.

Demokrati och mänskliga rättigheters förbund bedriver sociala och kulturella aktiviteter, arrangerar och medverkar i demonstrationer, protestaktioner samt i olika möten och presskonferenser i syfte att:

–         Informera om iranska regimens brott mot mänskliga rättigheter för att lindra mänskligt lidande i Iran

–         Avslöja och förhindra regimens systematiska kränkning av mänskliga rättigheter i Iran

–         Iranska regimens ledare och de ansvariga för systematiska och grova människorättskränkningar i Iran ställs inför internationella domstolar

–         Stoppa tortyr och avrättningar i Iran;

–         Bistå kampen för att befria samvetsfångar och politiska fångar i regimens fängelser

–         Kulturella aktiviteter i förbundets lokal och inrätta möten och konferenser i Svenska städer

–         Bild utställningar i stan och protest aktioner mot Iranska regimens omänskliga handlingar

Hur vi arbetar:

Insamling av finansiella stöd görs på gator i olika städer i Sverige med tillstånd från Sveriges Rikspolis enligt Svensk lag. Insamling också görs vid avtalat möte på förbundets lokal eller någon annanstans som bidrag givaren bestämmer.

Samarbetspartner:

  • Iranska Kvinnosamfundet i Sverige

Org. nr. 802400-0286

  • Föreningen Iranzamin

Org. nr: 815201-3424

  • Föreningen Irans Frihets lågor
Org. nr: 802448-9612
  • Föreningen för Integration och Fred
 Org. nr: 802416-4652
  • Iranska Kultur Förening i  Göteborg
Org. nr: 857206-9147
  • Iranska Kultur Föreningen i Borås
Org. nr: 802451-3510
  • Iranska Kultur Förening i södra Sverige
Org. nr: 845002-6615