Gemensamt uttalande av 56 Nobelpristagare till stöd för Free Iran sammanträdet 2022

Som en milstolpe för det iranska motståndet uttryckte femtiosex nobelpristagare sitt stöd för det iranska nationella motståndsrådets färdplan för ett fritt, demokratiskt och icke-nukleärt Iran samtidigt som de fördömde landets tidigare och senare diktatoriska styre.

Bland de mest briljanta hjärnorna i våra generationer citerade undertecknarna av detta brev FN:s råd för mänskliga rättigheters rapport om den iranska regimens grymheter och det ökande antalet avrättningar och dödsstraff under Ebrahim Raisi.

Nobelpristagarna anslöt sig också till hundratals ledare, lagstiftare och människorättsaktivister från hela världen för att uttrycka sitt stöd för NCRI:s tillträdande president Maryam Rajavis 10-punktsplan för Irans framtid.