Tre kvinnliga politiska fångar dömdes till 12 års fängelse

Myndigheterna beslagtar egendom som tillhör en av dem
De tre fångarna hade redan suttit fängslade i många år på 1980- och 2010-talen
Torsdagen den 6 januari 2009 dömde avdelning 26 av Teherans revolutionära domstol tre kvinnor till totalt 12 års fängelse på anklagelserna om ”propagandaverksamhet mot regimen” och ”konspiration för att agera mot nationell säkerhet genom att samarbeta med Mujahedin- e Khalq (MEK) organisation.”

Enligt de omänskliga domarna dömdes den 63-årige Makhsus Bukharaei och den 59-årige Azar Musazadeh till fem års fängelse vardera och Roghayeh Sultan Mirzaei, 69, till två år. Domstolen beordrade konfiskering av hennes trädgård i Shahriar. Enligt domen ”samlades de tre fångarna och samarbetade” i Mirzaeis trädgård. Regimen mördade fyra medlemmar av Mirzaeis familj.

Alla tre var politiska fångar på 1980-talet och tillbringade många år i fängelse. Dessutom hade Bukharaei och Musazadeh tidigare arresterats på 2010-talet och tillbringat flera år i fängelse. Musazadehs man är ett av offren för massakern 1988.

Det iranska motståndet uppmanar FN och alla människorättsförsvarare och Europeiska unionen och dess medlemsländer att fördöma dessa brottsliga och medeltida domar och vidta omedelbara åtgärder för att säkerställa frigivningen av politiska fångar, särskilt kvinnliga fångar. Den prästerliga regimens ärende om kränkningar av mänskliga rättigheter måste hänskjutas till FN:s säkerhetsråd, och dess ledare måste ställas inför rätta.